صفحه توییتر منسوب به مقام معظم رهبری چند یادداشت کوتاه از واکنش معظم له به حوادث تروریستی امروز تهران منتشر کرد.

شرح این توییت‎ها به قرار زیر است: 

ملت ایران دارد حرکت می کند و پیش می رود؛ این ترقه بازی هایی هم که امروز شد هم در اراده مردم تاثیری نخواهد گذاشت.

این را همه بدانند؛ اینها کوچکتر از آن هستند که بتوانند در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارند.

این حوادث نشان داد اگر جمهور اسلامی در مرکز اصلی این فتنه ها ایستادگی نمی کرد، گرفتاری های زیادی داشتیم. انشالله کلک اینها کنده خواهد شد.


توییت رهبری در واکنش به حوادث تروریستی تهران


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا