شب جمعه نوشت ...


باز آینه و آب و سینی چای و نبات


 باز پنج شنبه و یاد شهدا با صلوات


شهدای گمنام


شهدای گمنام1


شهدای گمنام2

شهید زین الدین:   


هر گاه شب جمعه شهدا را یاد کردید


آنها شما را نزد اباعبدالله (علیه السلام) یاد میکنند....
مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا