امروز : شهادت حضرت جوادالائمه (علیه السلام) - روز صنعت دفاعی

سلام ما به رخ انور امام جواد

درود ما، به تن اطهر امام جواد


غریب بود و غریبانه جان سپرد و نبود

کسى به وادى غم، یاور امام جواد


امام جوادالائمه علیه السلام


روز صنعت دفاعی

مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا