به محفل شهیدان ، پناه آوردم امشب

به عفو بی حساب، تو دل سپردم امشبخدایا در این لیالی قدر به آبروی شهیدان ، علی الخصوص شهید مظلوم این شبها امیرالمومنین علی (علیه السلام)


به جرائم اعمال ما قلم عفو مرحمت فرما


و حوائج ما را به لطف و کرمت به اجابت برسان!


آمین یا رب العالمین !    


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا