شهید زین الدین

( سلفی شهید زین الدین با دخترش )


شهید مهدی زین الدین

از رئیس بازى بعضى بالادستى ها دل خور بود.
مى گفت «مى گن تهران جلسه است. ده پانزده نفر کارهامونو تعطیل مى کنیم مى آییم. سیزده چهارده ساعت راه، براى یک جلسه ى دو ساعته
; آخرشم هیچى. شما یکى دو نفرید. به خودتون زحمت بدین، بیاین منطقه، جلسه بگذارین.»

منبع : برگرفته از مجموعه کتب یادگاران | انتشارات روایت فتح | احمد جبل عاملی


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا