شهید علیرضا کریمی

شهید علیرضا کریمی

دوران پس از پیروزی انقلاب، مسجد محل مرکز فعالیت های گروهای سیاسی بود .

طرفداران و مخالفان همدیگر را مورد هجوم تبلیغاتی قرار می دادند .

هر روز بحث و جدل داشتند .

از ویژگیهای علیرضا این بود که وارد این بازیهای سیاسی نمی شد . بعد از ماجرای بنی صدر بود که روزی بچه ها بحث شان طول کشید .

علیرضا، گوشه ای ایستاده بود و با حالت خاصی به بچه ها نگاه می کرد . انگار داشت با نگاهش برای آنها تاسف می خورد .

یکی از بچه ها از او پرسید: چیزی شده؟

علیرضا گفت آخه سر چی دارید بحث می کنید؟ خدا به ما ولایت فقیه داده، ما باید پشت سر رهبر باشیم. هر چی ایشون گفت اطاعت کنیم.

این بازیهای سیاسی بد نیست اما زیاد به این مسائل پرداختن باعث دوری از هدف می شه .

مگر نشنیدید امام فرمودند: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد؟

 
منبع : هفته نامه یالثارات الحسین علیه السلام، شماره 631


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا