کاش راهی بود ...


شهید مهدی رجب بیگی


شهید مهدی رجب بیگی

از یک سو باید بمانیم تا شهید آینده شویم

و از سوی دیگر، باید شهید شویم تا آینده بماند!

هم باید امروز شهید شویم تا فردا بماند

و هم باید امروز بمانیم تا فردا شهید نشود!

عجب دردی!                                                  
کاش راهی بود تا امروز شهید شویم و فردا باز زنده گردیم تا دوباره شهید شویم!!
آری، یاران همه به سوی مرگ رفته اند در حالی که نگران «فردا» بودند.

منبع : مشرق نیوز

شهید مهدی رجب بیگی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بود که در ۵ مهر ۱۳۶۰، توسط مجاهدین خلق ترور شد .

مزار پاک ایشان در قطعه ۲۴ بهشت‌زهرای تهران ، ردیف ۹۷ شماره 4 می باشد .


مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا