از عشق تو سر می دهم این آخر عشق است


این    هدیه    ناقابل    من    نذر    سر    تو


برای شهید بی سر محسن حججی


شهید بی سر محسن حججی


اینقدر این روزها از این دلاور مرد خوندید ، دیدید و شنیدید که حرفی برای گفتن نمی مونه ،


ولی این بیت الشهدا عطر حضورشو کم داشت ...


چه عشق و ارادتی دارند این شهدا به مادر سادات ...

باز هم سربند یا زهرا ...

می روند تا انتقام سیلی زهرا بگیرند ...

برای بی سر شدن باید فرزند فاطمه شد ...

تا لحظه شهادتت همچون غروب عاشورا صدای مادر پهلو شکسته با ناله ی " یا بنی قتلوک ..." از قتلگاهت به گوش برسد ...

دوباره خیمه سوزان ...

دوباره آتش و دود ...

باز هم جلاد خنجر به دست ...

باز هم نگاهی مطمئن و قلبی آرام ...

«یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه»


کاش می شد مادر شهادتنامه ما را هم امضاء کنی ...

« یا مولاتی یافاطمه اغیثینی »


شهادتت مبارک برادر


شهید محسن حججی

مشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا