شهید مدافع حرم سید امین موسوی

شهید مدافع حرم سید امین حسینی

مردم این زمانه مرا سرکوب میکنند که کجا می روید ...

و برای چه کسی می جنگید ؟

اما اینان غافلند که ما خود نمی رویم ،

گویی ما را صدا می زنند ...

قلبمان پایمان را به حرکت وا می دارد ...

جز اینکه دختر علی علیه السلام

 

و سه ساله حسین علیه السلام

 


بر روی اسم ما مهر شهادت زده اند؟

من جوابی جز این ندارم که خون ما رنگین تر از قاسم و اکبر حسین علیه السلام نیست .

منبع : سایت 50 سال عبادت


قرار شب های جمعه فراموش نشه ...

یاد شهدا شب جمعهمشاهده فهرست مطالب مرتبط با شهدا